Header image for Vitalis 2022
Profile image for Distansmonitorering inom primärvården med ett flygtorns perspektiv

Distansmonitorering inom primärvården med ett flygtorns perspektiv Passed

Thursday May 19, 2022 11:30 - 12:00 F2

Lecturer: Alex Jaranka

Track: Egenmonitorering

Flertal internationella satsningar har gjorts sedan början av 2000-talet för införande av distansmonitorering av patienter med kroniska sjukdomar inom primärvården via uppkopplade sensorer sedan början av 2000-talet. Den senaste tio åren har forskningen inom distansmonitorering ökat exponentiellt. Erfarenhet vid implementering av distansmonitorering inom Capio visar på kvarstående hinder vid rekrytering av patienter och acceptans av lösningen hos vårdpersonalen. Vad säger den samlade internationella forskningen om distansmonitoreringens effekter och utmaningar inom primärvården? 

Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Utbildning (utbildningsbevis)
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning
Patientsäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Alex Jaranka

Alex Jaranka Lecturer

Doktorand
Karolinska Institutet