Huvudbild för Vitalis 2022

Vinster med att implementera ett nytt arbetssätt med stöd av hemmonitorering inom kommunal hemsjukvård Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 15:40 - 15:55 Open Stage

Spår: Open Stage

Sandra har arbetat som chef sedan 2018 i Mölndal och har varit med och genomfört förändringsledning och implementering av hemmonitorering i staden, då inom hemsjukvård. Sandra kommer beskriva vad som gjorde att de valde att satsa på hemmonitorering, vilka vinster de idag ser i verksamhet och hos brukare/patient/anhöriga samt hur Mölndal Stad ser är deras nästa steg blir kring detta nya arbetssätt.  

Sandra Hult Enhetschef HSL-hälso och sjukvård i Mölndals stad. 

Arrangör: Atea 

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

On site only