Header image for Vitalis 2022

Vinster med att implementera ett nytt arbetssätt med stöd av hemmonitorering inom kommunal hemsjukvård Passed

Wednesday May 18, 2022 15:40 - 15:55 Open Stage

Track: Open Stage

Sandra har arbetat som chef sedan 2018 i Mölndal och har varit med och genomfört förändringsledning och implementering av hemmonitorering i staden, då inom hemsjukvård. Sandra kommer beskriva vad som gjorde att de valde att satsa på hemmonitorering, vilka vinster de idag ser i verksamhet och hos brukare/patient/anhöriga samt hur Mölndal Stad ser är deras nästa steg blir kring detta nya arbetssätt.  

Sandra Hult Enhetschef HSL-hälso och sjukvård i Mölndals stad. 

Arrangör: Atea 

Language

Svenska

Topic

Välfärdsteknik

Seminar type

Endast på plats