Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Operationsköer och kvalitet 2017–2022 – den osminkade sanningen

Operationsköer och kvalitet 2017–2022 – den osminkade sanningen Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 10:30 - 11:10 A5

Föreläsare: Gunnar Enlund

SPOR är ett samarbete mellan flera professioner: Anestesiläk (SFAI), OpSsk (RFOP) , AnestesiSsk (AnIVA), PostOpSsk och operatörsorganisationer (Svensk kirurgisk förening, Svensk ortopedisk förening och Svensk barnkirurgisk förening). SPOR är kopplat till Region Uppsala och Uppsala Clinical Research Center (UCR).  SPOR är kopplat till Kunskapsstyrningen via Nationellt Programområde Perioperativ medicin, Intensivvård och Transplantation. (NPO PIVoT). SPOR har idag 98 % täckningsgrad av den Regionala vården, och det är idag endast Trelleborgs sjukhus som inte är med. SPOR får även daglig uppdatering från fyra sjukhus som är privat drivna.

SPOR tar fram 30 rapporter som uppdateras dagligen och när Coviden är över siktar vi på att följa upp cirka 650.000 operationer per år.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Management
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Test/validation
Documentation,
Patient safety
Government information
Usability

Föreläsare

Profilbild för Gunnar Enlund

Gunnar Enlund Föreläsare

Överläkare, Bitr registerhållare SPOR
SPOR, Region Uppsala

Arbetar 50% som överläkare vid AnOpIva, Akademiska sjukhuset. Söver och bedövar mest på operationsavdelningen för Plastik och Öron-Näsa-Hals. Där ingår även brännskadevård och käkkirurgi. Arbetar 50 % på Elektronisk Patientjournal (EPJ) inom Region Uppsala, främst med att utveckla uppföljningen av operationsverksamheten via Orbit. Var med och startade Svenskt PeriOperativ Register (SPOR) år 2011. Numer biträdande registerhållare, styrelsemedlem samt deltar i utdatagruppen. Under 16 år haft chefsroller på olika operationsavdelningar i Norrköping, Linköping och Uppsala. Arbetar sedan 2011 kliniskt igen.