Header image for Vitalis 2022
Profile image for Operationsköer och kvalitet 2017–2022 – den osminkade sanningen

Operationsköer och kvalitet 2017–2022 – den osminkade sanningen Passed

Tuesday May 17, 2022 10:30 - 11:10 A5

Lecturer: Gunnar Enlund

SPOR är ett samarbete mellan flera professioner: Anestesiläk (SFAI), OpSsk (RFOP) , AnestesiSsk (AnIVA), PostOpSsk och operatörsorganisationer (Svensk kirurgisk förening, Svensk ortopedisk förening och Svensk barnkirurgisk förening). SPOR är kopplat till Region Uppsala och Uppsala Clinical Research Center (UCR).  SPOR är kopplat till Kunskapsstyrningen via Nationellt Programområde Perioperativ medicin, Intensivvård och Transplantation. (NPO PIVoT). SPOR har idag 98 % täckningsgrad av den Regionala vården, och det är idag endast Trelleborgs sjukhus som inte är med. SPOR får även daglig uppdatering från fyra sjukhus som är privat drivna.

SPOR tar fram 30 rapporter som uppdateras dagligen och när Coviden är över siktar vi på att följa upp cirka 650.000 operationer per år.

Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Test/validering
Dokumentation
Patientsäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Gunnar Enlund

Gunnar Enlund Lecturer

Överläkare, Bitr registerhållare SPOR
SPOR, Region Uppsala

Arbetar 50% som överläkare vid AnOpIva, Akademiska sjukhuset. Söver och bedövar mest på operationsavdelningen för Plastik och Öron-Näsa-Hals. Där ingår även brännskadevård och käkkirurgi. Arbetar 50 % på Elektronisk Patientjournal (EPJ) inom Region Uppsala, främst med att utveckla uppföljningen av operationsverksamheten via Orbit. Var med och startade Svenskt PeriOperativ Register (SPOR) år 2011. Numer biträdande registerhållare, styrelsemedlem samt deltar i utdatagruppen. Under 16 år haft chefsroller på olika operationsavdelningar i Norrköping, Linköping och Uppsala. Arbetar sedan 2011 kliniskt igen.