Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hälsoappar - Förutsättningar och användning

Hälsoappar - Förutsättningar och användning Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 16:00 - 16:30 F2

Föreläsare: Ann Gustafsson Granqvist, Helena Nilsson

Om en individ hittar en hälsoapp de gillar och börjar använda den på eget initiativ, är de insamlade uppgifterna till liten nytta i den befintliga omsorgen och sjukvården på grund av eventuell brist på evidens, standardisering och interoperabilitet. E-hälsomyndigheten gör en kartläggning för att öka kunskapen kring området kvalitetssäkring av Hälsoappar. Uppdraget består i att kartlägga ett urval av länder som arbetar med kvalitetssäkring av hälsoappar för att få en förståelse för vad det skulle innebära för Sverige. Samt att få en bild av vad Sverige har gjort inom området kvalitetssäkring på området. Det finns idag ingen nationell teknisk eller semantisk standard implementerad för de olika apparna i Sverige. En hälsoapp kan vara alltifrån en enkel Yoga applikation till att hantera uppföljningen av sjukdomstillstånd med avancerade sensorer.Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Documentation,
Apps
Law, Judicial procedures
Patient safety
Information security
Government information
Usability
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Ann Gustafsson Granqvist

Ann Gustafsson Granqvist Föreläsare

Internationell samordnare
Ehälsomyndigheten

Internationell samordnare och utredare på E-hälsomyndigheten. Tidigare affärsområdesansvarig på ett företag inom egenmonitoreting och välfärdsteknik och leg Arbetsterapeut

Profilbild för Helena Nilsson

Helena Nilsson Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Legitimerad sjuksköterska med mer än 15 års erfarenhet av kliniskt arbete. Har de senaste 15 åren ägnat sig åt att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Har en magisterexamen i hälsoinformatik. Är särskilt intresserad av att förenkla och synliggöra vikten av att dokumentation och informationshantering. Har arbetat på sjukhus, i en region, på regiongemensam nivå, kommunal verksamhet och nu myndighet. Arbetar sedan augusti 2021 på E-hälsomyndigheten.