Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hälsoappar - Förutsättningar och användning

Hälsoappar - Förutsättningar och användning Passed

Tuesday May 17, 2022 16:00 - 16:30 F2

Lecturers: Ann Gustafsson Granqvist, Helena Nilsson

Om en individ hittar en hälsoapp de gillar och börjar använda den på eget initiativ, är de insamlade uppgifterna till liten nytta i den befintliga omsorgen och sjukvården på grund av eventuell brist på evidens, standardisering och interoperabilitet. E-hälsomyndigheten gör en kartläggning för att öka kunskapen kring området kvalitetssäkring av Hälsoappar. Uppdraget består i att kartlägga ett urval av länder som arbetar med kvalitetssäkring av hälsoappar för att få en förståelse för vad det skulle innebära för Sverige. Samt att få en bild av vad Sverige har gjort inom området kvalitetssäkring på området. Det finns idag ingen nationell teknisk eller semantisk standard implementerad för de olika apparna i Sverige. En hälsoapp kan vara alltifrån en enkel Yoga applikation till att hantera uppföljningen av sjukdomstillstånd med avancerade sensorer.Language

Svenska

Topic

Välfärdsteknik

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Appar
Juridik
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet
Etik

Lecturers

Profile image for Ann Gustafsson Granqvist

Ann Gustafsson Granqvist Lecturer

Internationell samordnare
Ehälsomyndigheten

Internationell samordnare och utredare på E-hälsomyndigheten. Tidigare affärsområdesansvarig på ett företag inom egenmonitoreting och välfärdsteknik och leg Arbetsterapeut

Profile image for Helena Nilsson

Helena Nilsson Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Legitimerad sjuksköterska med mer än 15 års erfarenhet av kliniskt arbete. Har de senaste 15 åren ägnat sig åt att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Har en magisterexamen i hälsoinformatik. Är särskilt intresserad av att förenkla och synliggöra vikten av att dokumentation och informationshantering. Har arbetat på sjukhus, i en region, på regiongemensam nivå, kommunal verksamhet och nu myndighet. Arbetar sedan augusti 2021 på E-hälsomyndigheten.