Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Kommuner kan äntligen testa 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommuner kan äntligen testa 1177 Vårdguidens e-tjänster Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 14:30 - 15:00 A4

Föreläsare: Christel Bengtner, Karin Bengtsson, Safia Bennani

Spår: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

En stor del av hälso-och sjukvården i Sverige tillhandahålls av kommunerna. Idag är det bara regionerna som använder 1777 Vårdguidens e-tjänster, vilket innebär att invånare inte kan ta del av alla sina vårdärenden via 1177 Vårdguiden. 

För Inera är kommunernas kommande användande av 1177 Vårdguiden det som ligger i fokus. Efter en intensiv period med Covid-19, satsar nu Inera på att kommunerna ska börja använda 177 Vårdguidens e-tjänster. Inera är därför igång med ett pilotprojekt tillsammans med fyra kommuner som är med och testar 1177 Vårdguiden och ett par utvalda e-tjänster. 

Pilottesterna innebär att fyra kommuner har fått välja ut e-tjänster utefter vilka behov kommunen har av att digitalisera dialogen mellan invånare och den kommunala hälso-och sjukvården. Respektive kommun kommer att testa e-tjänsterna och sedan göra en utvärdering tillsammans med vårdpersonal som har arbetat med tjänsterna och invånare som har testat tjänsterna. Underlaget från kommunens utvärdering kommer att ligga till grund till vad Inera kommer att kunna erbjuda kommunerna framöver.

Kommunernas utvärdering kommer även att utvärderas av Inera och ge underlag för hur 1177 Vårdguidens e-tjänster kan skapa störst nytta för kommunerna. Utvärderingen kommer att landa i ett erbjudande till kommunerna om att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. Målsättningen är att presentera erbjudandet under 2023.

Språk

Svenska

Ämne

Municipality eHealth

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Municipality
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Christel Bengtner Föreläsare

sektionschef
INERA

Profilbild för Karin Bengtsson

Karin Bengtsson Föreläsare

Kommunstrateg
Inera

Profilbild för Safia Bennani

Safia Bennani Föreläsare

Tjänstespecialist
Inera AB