Header image for Vitalis 2022
Profile image for Kommuner kan äntligen testa 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommuner kan äntligen testa 1177 Vårdguidens e-tjänster Passed

Thursday May 19, 2022 14:30 - 15:00 A4

Lecturers: Christel Bengtner, Karin Bengtsson, Safia Bennani

Track: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

En stor del av hälso-och sjukvården i Sverige tillhandahålls av kommunerna. Idag är det bara regionerna som använder 1777 Vårdguidens e-tjänster, vilket innebär att invånare inte kan ta del av alla sina vårdärenden via 1177 Vårdguiden. 

För Inera är kommunernas kommande användande av 1177 Vårdguiden det som ligger i fokus. Efter en intensiv period med Covid-19, satsar nu Inera på att kommunerna ska börja använda 177 Vårdguidens e-tjänster. Inera är därför igång med ett pilotprojekt tillsammans med fyra kommuner som är med och testar 1177 Vårdguiden och ett par utvalda e-tjänster. 

Pilottesterna innebär att fyra kommuner har fått välja ut e-tjänster utefter vilka behov kommunen har av att digitalisera dialogen mellan invånare och den kommunala hälso-och sjukvården. Respektive kommun kommer att testa e-tjänsterna och sedan göra en utvärdering tillsammans med vårdpersonal som har arbetat med tjänsterna och invånare som har testat tjänsterna. Underlaget från kommunens utvärdering kommer att ligga till grund till vad Inera kommer att kunna erbjuda kommunerna framöver.

Kommunernas utvärdering kommer även att utvärderas av Inera och ge underlag för hur 1177 Vårdguidens e-tjänster kan skapa störst nytta för kommunerna. Utvärderingen kommer att landa i ett erbjudande till kommunerna om att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. Målsättningen är att presentera erbjudandet under 2023.

Language

Svenska

Topic

Kommunal eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Christel Bengtner Lecturer

sektionschef
INERA

Profile image for Karin Bengtsson

Karin Bengtsson Lecturer

Kommunstrateg
Inera

Profile image for Safia Bennani

Safia Bennani Lecturer

Tjänstespecialist
Inera AB