Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för God och nära vård på Landsbygd

God och nära vård på Landsbygd Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 10:30 - 11:00 A4

Föreläsare: Anna Böhlenius, Marie Hellholm, Sara Hjalmarsson

Spår: Införande / förändringsledning, Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

"Hemma hos mig" . Kommunens sjuksköterskor och primärvårdens läkare behöver ofta ta beslut om undersökningar och behandling inom hemsjukvård och särskilt boende. Den digitala tekniken kan möjliggöra detta på distans, för att minska onödiga resor till hälso- och sjukvårdsinrättningar. Digitalt beslutsstöd, digital mötesteknik och hemmonitorering testas därför i denna pilot.

"Samskapande i Näsåker". Genom att hitta bra modeller för medborgardialog, som leder till ökad delaktighet och behovsdrivna lösningar för hälso- och sjukvård på landsbygd. Utifrån olika och bredare perspektiv; förebyggande, hälsa, miljö och välfärd. Dessa dialoger har nu lett till ett hälsorum, som kommer att fyllas med de tjänster som invånarna i Näsåker ser som sina behov. 

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Welfare development,
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Anna Böhlenius

Anna Böhlenius Föreläsare

Nära vård samordnare
Kramfors Kommun

Arbetar som medicinskt ansvarig för rehabilitering och samordnare för God och Nära vård i Kramfors kommun.

Profilbild för Marie Hellholm

Marie Hellholm Föreläsare

Projektledare
Region Västernorrland

Utbildad sjuksköterska med 20 års erfarenhet av ledning och utveckling inom hälso- och sjukvård, både inom kommun, sjukhusvård och primärvård. Just nu projektledare inom God och Nära Vård, med ett stort intresse för delaktighet och medskapande i förändringsprocesser

Profilbild för Sara Hjalmarsson

Sara Hjalmarsson Föreläsare

Nära vårdledare
Sollefteå Kommun

Utbildad distriktssköterska. Arbetar nu som Nära vårdledare och samordnar, initierar och till viss del leder arbetet med omställningen i organisationen samt i samverkan med andra aktörer. Leder olika processer inom området. Brinner för samverkan, medskapande och förändringsprocesser.