Header image for Vitalis 2022
Profile image for God och nära vård på Landsbygd

God och nära vård på Landsbygd Passed

Thursday May 19, 2022 10:30 - 11:00 A4

Lecturers: Anna Böhlenius, Marie Hellholm, Sara Hjalmarsson

Track: Införande / förändringsledning, Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

"Hemma hos mig" . Kommunens sjuksköterskor och primärvårdens läkare behöver ofta ta beslut om undersökningar och behandling inom hemsjukvård och särskilt boende. Den digitala tekniken kan möjliggöra detta på distans, för att minska onödiga resor till hälso- och sjukvårdsinrättningar. Digitalt beslutsstöd, digital mötesteknik och hemmonitorering testas därför i denna pilot.

"Samskapande i Näsåker". Genom att hitta bra modeller för medborgardialog, som leder till ökad delaktighet och behovsdrivna lösningar för hälso- och sjukvård på landsbygd. Utifrån olika och bredare perspektiv; förebyggande, hälsa, miljö och välfärd. Dessa dialoger har nu lett till ett hälsorum, som kommer att fyllas med de tjänster som invånarna i Näsåker ser som sina behov. 

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Personcentrering

Lecturers

Profile image for Anna Böhlenius

Anna Böhlenius Lecturer

Nära vård samordnare
Kramfors Kommun

Arbetar som medicinskt ansvarig för rehabilitering och samordnare för God och Nära vård i Kramfors kommun.

Profile image for Marie Hellholm

Marie Hellholm Lecturer

Projektledare
Region Västernorrland

Utbildad sjuksköterska med 20 års erfarenhet av ledning och utveckling inom hälso- och sjukvård, både inom kommun, sjukhusvård och primärvård. Just nu projektledare inom God och Nära Vård, med ett stort intresse för delaktighet och medskapande i förändringsprocesser

Profile image for Sara Hjalmarsson

Sara Hjalmarsson Lecturer

Nära vårdledare
Sollefteå Kommun

Utbildad distriktssköterska. Arbetar nu som Nära vårdledare och samordnar, initierar och till viss del leder arbetet med omställningen i organisationen samt i samverkan med andra aktörer. Leder olika processer inom området. Brinner för samverkan, medskapande och förändringsprocesser.