Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hur påverkar paradigmskiftet våra arbetssätt?

Hur påverkar paradigmskiftet våra arbetssätt? Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 09:20 - 09:50 A2

Föreläsare: Helle Sörensen

Spår: Masterclass

 

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Technicians/IT/Developers
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Education (verification)

Föreläsare

Profilbild för Helle Sörensen

Helle Sörensen Föreläsare

Projekt och utvecklingsledare/ Projektledare VälTel 2.0
Östersunds kommun

Mitt arbete i Östersunds kommun innefattar primärt utvecklingsarbete inom välfärdsteknologi, digitalisering, nyttorealisering och dokumentation för legitimerad personal. Har bl.a. uppdraget som nätverkskoordinator för Jämtland Härjedalen i SKR's nätverk "Digitalisering inom socialtjänsten med fokus på verksamhetsutveckling". Under senaste 2 åren huvudprojektledare för Interreg projektet VälTel 2.0.