Header image for Vitalis 2022
Profile image for Hur påverkar paradigmskiftet våra arbetssätt?

Hur påverkar paradigmskiftet våra arbetssätt? Passed

Thursday May 19, 2022 09:20 - 09:50 A2

Lecturer: Helle Sörensen

Track: Masterclass

 

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Utbildning (utbildningsbevis)

Lecturers

Profile image for Helle Sörensen

Helle Sörensen Lecturer

Projekt och utvecklingsledare/ Projektledare VälTel 2.0
Östersunds kommun

Mitt arbete i Östersunds kommun innefattar primärt utvecklingsarbete inom välfärdsteknologi, digitalisering, nyttorealisering och dokumentation för legitimerad personal. Har bl.a. uppdraget som nätverkskoordinator för Jämtland Härjedalen i SKR's nätverk "Digitalisering inom socialtjänsten med fokus på verksamhetsutveckling". Under senaste 2 åren huvudprojektledare för Interreg projektet VälTel 2.0.