Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Var ska loggan sitta? Eller, sluta uppfinn hjulet!

Var ska loggan sitta? Eller, sluta uppfinn hjulet! Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 09:00 - 09:30 F3

Föreläsare: Andreas Melin

Ett effektivare arbetssätt kan öka kvalitén, men hur? 

Genom ett systematiskt arbete med det som kallas UX-ramverket erbjuder Inera nu ett ramverk som säkerställer hög nivå av användbarhet och god digital tillgänglighet. 


Används ramverket ökar vi produktionstakten och minskar risken för missförstånd mellan olika delar av utvecklingsteamen. Låter det för bra för att vara sant? Ja, men lösningen är relativt enkel. 

Genom att ta ett steg tillbaka och se över vad som är gemensamma behov mellan olika projekt, tjänster och skapa moduler som är vältestade både kodmässigt och av slutanvändare får vi byggblock som vi nu kan kombinera i alla våra digitala projekt. Byggblocken används i skisser, prototyper, körbar kod så väl som för att skapa tydliga kravunderlag och dokumentation.

Effekten av detta arbete är att vi nu i betydligt högre grad kan lägga utvecklingstid på att bygga smartare lösningar som vi redan innan utvecklingen påbörjas kunnat testa på slutanvändare. De som jobbar med gränssnittsdesignen behöver inte längre fundera på var logan skall sitta och vilket typsnitt som skall användas, det finns redan definierat i ramverket.

Ramverket inkluderar också de verktyg som behövs för att skapa skisser och prototyper och kommunicera dessa med omgivningen, det innebär en högre kvalitet på kravarbetet och ökar chansen att lyckas i projektet.

UX-ramverket är tillgängligt för Sveriges Regioner och har redan använts vid flera tillfällen av dessa.

Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Students

Nyckelord

Benefits/effects
Patient centration
Test/validation
Documentation,
Apps
Usability

Föreläsare

Profilbild för Andreas Melin

Andreas Melin Föreläsare

UX-strateg
Inera

Arbetar sedan många år inom User eXperience-området (UX), främst inom det offentliga Sverige. Med ett förflutet inom servicebranschen ser jag till att ta med mig de erfarenheterna in i det offentliga Sverige för att göra informations- och e-tjänster till en bättre plats för invånaren.