Header image for Vitalis 2022
Profile image for Var ska loggan sitta? Eller, sluta uppfinn hjulet!

Var ska loggan sitta? Eller, sluta uppfinn hjulet! Passed

Wednesday May 18, 2022 09:00 - 09:30 F3

Lecturer: Andreas Melin

Ett effektivare arbetssätt kan öka kvalitén, men hur? 

Genom ett systematiskt arbete med det som kallas UX-ramverket erbjuder Inera nu ett ramverk som säkerställer hög nivå av användbarhet och god digital tillgänglighet. 


Används ramverket ökar vi produktionstakten och minskar risken för missförstånd mellan olika delar av utvecklingsteamen. Låter det för bra för att vara sant? Ja, men lösningen är relativt enkel. 

Genom att ta ett steg tillbaka och se över vad som är gemensamma behov mellan olika projekt, tjänster och skapa moduler som är vältestade både kodmässigt och av slutanvändare får vi byggblock som vi nu kan kombinera i alla våra digitala projekt. Byggblocken används i skisser, prototyper, körbar kod så väl som för att skapa tydliga kravunderlag och dokumentation.

Effekten av detta arbete är att vi nu i betydligt högre grad kan lägga utvecklingstid på att bygga smartare lösningar som vi redan innan utvecklingen påbörjas kunnat testa på slutanvändare. De som jobbar med gränssnittsdesignen behöver inte längre fundera på var logan skall sitta och vilket typsnitt som skall användas, det finns redan definierat i ramverket.

Ramverket inkluderar också de verktyg som behövs för att skapa skisser och prototyper och kommunicera dessa med omgivningen, det innebär en högre kvalitet på kravarbetet och ökar chansen att lyckas i projektet.

UX-ramverket är tillgängligt för Sveriges Regioner och har redan använts vid flera tillfällen av dessa.

Language

Svenska

Topic

Invånare/Patientbehov

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande

Keyword

Nytta/effekt
Personcentrering
Test/validering
Dokumentation
Appar
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Andreas Melin

Andreas Melin Lecturer

UX-strateg
Inera

Arbetar sedan många år inom User eXperience-området (UX), främst inom det offentliga Sverige. Med ett förflutet inom servicebranschen ser jag till att ta med mig de erfarenheterna in i det offentliga Sverige för att göra informations- och e-tjänster till en bättre plats för invånaren.