Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för SÄS – Resultat av digitala pandemiassistenter

SÄS – Resultat av digitala pandemiassistenter Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 14:00 - 14:30 F1

Föreläsare: Anna Angenete, Fredrik Hansson, Linda Hallberg

SÄS var tidigt ute med att använda RPA, Robot Process Automation, för att effektivisera processer inom sjukvården. SÄS hade därmed arbetssätt och metoder för att göra arbetet effektivt. De hade även löst flera utmaningar med bland annat säkra kort och insett möjligheter med robotisering.

SÄS arbetade strukturerat med nyutveckling och effektivisering. De involverade tidigt verksamheten för att få förslag på effektiviseringsmöjligheter och genomförde workshops för att definiera en bruttolista med processer att automatisera och en prioriterad handlingsplan för genomförandet. Handlingsplanen anpassades dock kontinuerligt allt eftersom det kommer nya prioriteringar eller lärdom från tidigare genomförda projekt, exempel att snabbt återanvända en robot inom snarlikt område.

När pandemin bröt ut gjordes en analys av genomförda robotar för se om någon skulle kunna återanvändas för att öka patient eller personalsäkerheten eller för att effektivisera i pandemiprocesserna, dessutom analyserades vilka nya processer som skulle prioriteras. En ny prioriterad handlingsplan skapades snabbt.

Under presentationen kommer vi att berätta positiv och negativ erfarenhet, men även hinder och svårigheter i arbetet, så som regler och lagstiftning.

Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Students
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Innovation/research
Patient safety
Information security

Föreläsare

Profilbild för Anna Angenete

Anna Angenete FöreläsareUtställare

CGI Sverige AB

Profilbild för Fredrik Hansson

Fredrik Hansson Föreläsare

Utvecklingsledare
Södra Älvsborgs Sjukhus

Fredrik Hanson arbetar som innovatör, verksamhetsutvecklare och förändringsledare inom staben för verksamhetsutveckling på SÄS. Fredrik var med och ledde de första innovationsprojekten med RPA på SÄS och har sedan dess varit med och förbättrat ett antal processer.

Profilbild för Linda Hallberg

Linda Hallberg Föreläsare

Hygiensjuksköterska
Södra Älvsborgs Sjukhus