Header image for Vitalis 2022
Profile image for SÄS – Resultat av digitala pandemiassistenter

SÄS – Resultat av digitala pandemiassistenter Passed

Tuesday May 17, 2022 14:00 - 14:30 F1

Lecturers: Anna Angenete, Fredrik Hansson, Linda Hallberg

SÄS var tidigt ute med att använda RPA, Robot Process Automation, för att effektivisera processer inom sjukvården. SÄS hade därmed arbetssätt och metoder för att göra arbetet effektivt. De hade även löst flera utmaningar med bland annat säkra kort och insett möjligheter med robotisering.

SÄS arbetade strukturerat med nyutveckling och effektivisering. De involverade tidigt verksamheten för att få förslag på effektiviseringsmöjligheter och genomförde workshops för att definiera en bruttolista med processer att automatisera och en prioriterad handlingsplan för genomförandet. Handlingsplanen anpassades dock kontinuerligt allt eftersom det kommer nya prioriteringar eller lärdom från tidigare genomförda projekt, exempel att snabbt återanvända en robot inom snarlikt område.

När pandemin bröt ut gjordes en analys av genomförda robotar för se om någon skulle kunna återanvändas för att öka patient eller personalsäkerheten eller för att effektivisera i pandemiprocesserna, dessutom analyserades vilka nya processer som skulle prioriteras. En ny prioriterad handlingsplan skapades snabbt.

Under presentationen kommer vi att berätta positiv och negativ erfarenhet, men även hinder och svårigheter i arbetet, så som regler och lagstiftning.

Language

Svenska

Topic

Digitala hjälpmedel

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet

Lecturers

Profile image for Anna Angenete

Anna Angenete LecturerExhibitor

CGI Sverige AB

Profile image for Fredrik Hansson

Fredrik Hansson Lecturer

Utvecklingsledare
Södra Älvsborgs Sjukhus

Fredrik Hanson arbetar som innovatör, verksamhetsutvecklare och förändringsledare inom staben för verksamhetsutveckling på SÄS. Fredrik var med och ledde de första innovationsprojekten med RPA på SÄS och har sedan dess varit med och förbättrat ett antal processer.

Profile image for Linda Hallberg

Linda Hallberg Lecturer

Hygiensjuksköterska
Södra Älvsborgs Sjukhus