Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Microsoft AB

Microsoft AB Utställare

B10:20

Produktgrupper med inriktning mot

Municipal council
Public authority
Private healthcare providers
State

Produktgrupper

Decision support
Other

Produktnamn

Azure, Microsoft Teams, Microsoft 365, Dynamics 365, HoloLens, Power Platform

Presentation
OBS! Microsoft har ingen egen monter och representeras i utställningen av Nuance Communications, monter B10:20 (Microsoft + Nuance).

Boka i förväg och möt representanter från Microsoft i mötesrum nr 5 i Vitalis Meeting Room Area.


Microsoft Cloud for Healthcare

* Öka patienternas engagemang
Gör det möjligt för data att flöda säkert genom vårdkedjan för att förbättra patientupplevelser och vårdresultat.

* Förbättra samarbetet i vårdteamet
Förbättra teamets möjlighet att samordna vården i en säker miljö och förenkla komplexa arbetsflöden.

* Förbättra insikterna om vårddata
Koppla ihop kliniska data och driftdata i olika system för att förutsäga risker och mobilisera för en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

* Skydda patientuppgifter
Skydda känsliga vårddata och hantera föränderliga efterlevnadskrav på samma gång.
Språk

svenska

Programpunkter

Representanter

Christina Von Bergen Utställare

Microsoft AB

Eva-Mia Westergren Utställare

Microsoft AB

Joakim Nordström Utställare

Microsoft AB

Johan Eriksson Utställare

Microsoft AB

Jonn Mahlgård Utställare

Microsoft AB

Liselotte Isacsson Utställare

Microsoft AB