Header image for Vitalis 2022
Profile image for Microsoft AB

Microsoft AB Exhibitor

B10:20

Product groups focused on

Kommun
Region
Privat/ideell vård-, omsorgsgivare
Statlig

Product groups

Beslutsstöd
Övrigt

Produktnamn

Azure, Microsoft Teams, Microsoft 365, Dynamics 365, HoloLens, Power Platform

Presentation
OBS! Microsoft har ingen egen monter och representeras i utställningen av Nuance Communications, monter B10:20 (Microsoft + Nuance).

Boka i förväg och möt representanter från Microsoft i mötesrum nr 5 i Vitalis Meeting Room Area.


Microsoft Cloud for Healthcare

* Öka patienternas engagemang
Gör det möjligt för data att flöda säkert genom vårdkedjan för att förbättra patientupplevelser och vårdresultat.

* Förbättra samarbetet i vårdteamet
Förbättra teamets möjlighet att samordna vården i en säker miljö och förenkla komplexa arbetsflöden.

* Förbättra insikterna om vårddata
Koppla ihop kliniska data och driftdata i olika system för att förutsäga risker och mobilisera för en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

* Skydda patientuppgifter
Skydda känsliga vårddata och hantera föränderliga efterlevnadskrav på samma gång.
Språk

svenska

Sessions

Representatives

Christina Von Bergen Exhibitor

Microsoft AB

Eva-Mia Westergren Exhibitor

Microsoft AB

Joakim Nordström Exhibitor

Microsoft AB

Johan Eriksson Exhibitor

Microsoft AB

Jonn Mahlgård Exhibitor

Microsoft AB

Liselotte Isacsson Exhibitor

Microsoft AB