Header image for Vitalis 2022
Profile image for Ascom (Sweden) AB

Ascom (Sweden) AB Exhibitor

B05:31

Product groups focused on

Region
Privat/ideell vård-, omsorgsgivare
Övrigt

Product groups

Beslutsstöd
Informationsöverföring
Mobila verksamhetsstöd
Säkerhet
Vårddokumentation
Övervakningssystem
Övrigt

Produktnamn

Clinical Communication & Collaboration

Presentation
Besök vår monter, där vi berättar och visar hur vi kan hjälpa till att förbättra arbetsflytet och hantera oplanerade händelser i ett och samma flöde.
Våra kärnområden är:
- Samlad överblick över data från medicinsk utrustning
- Ta patienten med dig via mobilen och få beslutsstödet direkt i handen
- Prioritera larm baserat på korrekta data direkt från källan
- Nyttja klinisk data för tidig upptäckt, exempelvis vid misstänkt sepsis

Ascoms Medical Device Management System samlar in data från all medicinsk utrustning – och du kan ta den med dig i din mobil. Vi fokuserar på teman:

Integration med medicinsk utrustning och kommunikation – demo med utvalda teknikpartners.
Klinisk kommunikation och samarbete – digitalisering av arbetsflöden

https://www.ascom.com/sv/nyheter/event-och-webinar/se-events/vitalis-2022/
Språk

engelska

Sessions

Contact information

Phone

+4631559400

Address

Grimbodalen 2

417 49 Göteborg

Sweden

Representatives

Charlotte Greve Exhibitor

Ascom (Sweden) AB

Profile image for Jenny Arnesson

Jenny Arnesson LecturerExhibitor

Klinisk Konsult
Ascom (Sweden) AB

Profile image for Jesper Mathiesen

Jesper Mathiesen Exhibitor

Ascom (Sweden) AB

Mats Otterstedt Exhibitor

Ascom (Sweden) AB

Profile image for Patrick Björklund

Patrick Björklund Exhibitor

Ascom (Sweden) AB