Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hälsologistik - hur skapar man en gemensam förståelse?

Hälsologistik - hur skapar man en gemensam förståelse? Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 15:30 - 16:30

Utställare: Ascom (Sweden) AB

Föreläsare: Aina Usken

Spår: Införande / förändringsledning

Följ med bakom kulisserna på ett av de största projekten inom vårdsektorn i norra Europa just nu. Helse Sør-Øst RHF (HSØ) är Norges största regionala hälsomyndighet vars verksamhet omfattar totalt 3,1 miljoner invånare. Företagsgruppen har cirka 81 000 medarbetare i regionen där huvudstaden Oslo ingår. Hälsologistik är projektet som ska göra det lättare att hantera patientflöden och effektiviserar sjukhusens rutiner. Detta samtidigt som organisationen håller fast vid sina ledord kvalitet, säkerhet och respekt. Projektet har upphandlat IKT-lösningar för att stödja processförbättring inom tre delområden: 

• In – och utskrivning 

• Hantering av patientflöden och resurser 

• Mobil internkommunikation och larm Vi samtalar med på HSØ om processen från tidiga skisser till praktiskt genomförande och hur projektet förändrats under resans gång. I den här sessionen kommer vi även att prata om att använda verksamhetsanalyser, visualiseringar och andra verktyg för att skapa en gemensam förståelse inom ett stort projekt med många olika intressenter. Detta är ett unikt tillfälle att dra nytta av HSØ’s erfarenheter av projektet och samarbetet med Ascom! 

Bli inspirerad

• Ger mer tid till patienterna 

• Minskar väntetider 

• Reducerar administration 


Du behöver göra en separat anmälan för denna programpunkt: 

Anmälan  

Språk

English

Ämne

Implementation

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Management
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Aina Usken Föreläsare

Clinical Consultant
Ascom Norway