Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Undervisning om och genom matematisk problemlösning

Undervisning om och genom matematisk problemlösning Har passerat

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:30 Skolutv+ma+programmering

Föreläsare: Anna Ida Säfström, Björn Palmberg, Catarina Andersson, Elin Sjöström, Erika Boström, Johan Lithner, Johan Lithner, Patrik Rönnlund, Torulf Palm, Veronika Tängdén

Spår: Skolutv+ma+programmering, Matematik, ULF – forskning och skolutveckling

I två år har matematiklärare från Vännäs kommun och forskare vid Umeå universitet samarbetat för att utveckla matematikundervisningen. Hör projektdeltagarna berätta om hur samarbetet berikat de båda verksamheterna och hur de praktiskt gått till väga. Målet har varit att förbättra matematikundervisningen genom att stödja elevers lärande om och genom matematisk problemlösning. 

Några av de frågor som föreläsningen kommer att ta upp är: Hur väljer och formulerar man problem som tränar olika förmågor och har specifikt matematiskt innehåll? Hur anpassar man det till alla elever? Hur kan man utveckla metoder som stöttar elevers eget tänkande och problemlösande? Föreläsningen ger dig som ärlärare i matematik praktiska tips som du kan testa i ditt klassrum. 

Självklart är du också välkommen om du är skolledare eller undervisar i andra ämnen och vill lära dig mer om samverkan och hur det kan utveckla undervisningen.ärare i matematik praktiska tips som du kan testa i ditt klassrum. Självklart är du också välkommen om du är skolledare eller undervisar i andra ämnen och vill lära dig mer om samverkan och hur det kan utveckla undervisningen.

Föreläsare

Anna Ida Säfström Föreläsare

Björn Palmberg Föreläsare

Catarina Andersson Föreläsare

Elin Sjöström Föreläsare

Erika Boström Föreläsare

Profilbild för Johan Lithner

Johan Lithner Föreläsare

Profilbild för Johan Lithner

Johan Lithner Föreläsare

Johan Lithner är professor i matematikdidaktik. Han studerar om och hur kreativ problemlösning i matematik kan leda till bättre lärande än att följa givna procedurer. För närvarande bedriver han tillsammans med lärare och forskare tre forsknings- och utvecklingsprojekt som undersöker hur undervisning kan stödja kreativ problemlösning.

Patrik Rönnlund Föreläsare

Matematiklärare

Torulf Palm Föreläsare

Veronika Tängdén Föreläsare