Profilbild för Johan Lithner

Johan Lithner Föreläsare

Föreläsare för

Undervisning om och genom matematisk problemlösning

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:30 Skolutv+ma+programmering

Undervisning om och genom matematisk problemlösning

Onsdag 3 november 2021 08:30 - 09:30 Skolutv+ma+programmering

Johan Lithner är professor i matematikdidaktik. Han studerar om och hur kreativ problemlösning i matematik kan leda till bättre lärande än att följa givna procedurer. För närvarande bedriver han tillsammans med lärare och forskare tre forsknings- och utvecklingsprojekt som undersöker hur undervisning kan stödja kreativ problemlösning.

Kreativ matematik: Evidens från ögonrörelser och hjärnavbildning

Onsdag 3 november 2021 09:40 - 11:50 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Johan Lithner är professor i matematikdidaktik. Han studerar om och hur kreativ problemlösning i matematik kan leda till bättre lärande än att följa givna procedurer. För närvarande bedriver han tillsammans med lärare och forskare tre forsknings- och utvecklingsprojekt som undersöker hur undervisning kan stödja kreativ problemlösning.