Huvudbild för Vitalis 2024
Profilbild för AI-baserad cancerdiagnostik för kostnadseffektiv precisionsmedicin

AI-baserad cancerdiagnostik för kostnadseffektiv precisionsmedicin Har passerat

Onsdag 15 maj 2024 09:30 - 10:00 A7

Föreläsare: Johan Hartman

Spår: Precisionshälsa

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Trots förbättrad överlevnad insjuknar över 20% av bröstcancerpatienterna med återfall, ofta många år efter operationen. Klinisk patologi är den specialitet som ansvarar för att ställa cancerdiagnos och utreda möjliga behandlingars effektivitet. Hos ungefär hälften av patienterna kan man inte säkert avgöra om patienten har en aggressiv sjukdom som kräver cytostatika eller en snällare sjukdom där operation och strålbehandling är tillräckligt. Onödig överbehandling är kostsam och ger onödiga biverkningar för patienten. Molekylära analyser kan användas för att ge ytterligare information om patientens risk för återfall. Tyvärr är molekylära analyser dyra (25-35 KSEK per analys) och tidskrävande (1-4 veckor innan svar). Det gör att flertalet patienter inte får tillgång till molekylära analyser. Genom forskning på Karolinska Institutet har vi utvecklat en metod som med hjälp av AI-baserad bildanalys kan ge likartad information om patientens risk för återfall direkt från den mikroskopibild som patologen analyserar vid diagnostik. Genom bildbaserad riskanalys kan både kostnaden sänkas radikalt och tiden till fullständig diagnos från veckor till minuter. Metoden är vetenskapligt publicerad, vidareutvecklad via ett KI-Innovations startup; Stratipath, till en kliniskt godkänd produkt. Metoden används nu i rutinsjukvården vid flera svenska sjukhus och möjliggör att alla bröstcancerpatienter kan få tillgång till en kostnadseffektiv riskanalys. Stratipath fick Athenapriset 2022 och grundarna bakom Stratipath fick Karolinska Insitutets pris för Innovation och nyttogörande 2023.

Språk

Svenska

Ämne

Precisionshälsa och precisionsmedicin

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningsformat

Presentation

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Utbildning (utbildningsbevis)
Personcentrering
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Johan Hartman

Johan Hartman Föreläsare

Professor/överläkare
Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset

Forskare, läkare och entreprenör