Huvudbild för Vitalis 2024
Profilbild för Välfärd i förändring - Tillsammans hittar vi lösningarna

Välfärd i förändring - Tillsammans hittar vi lösningarna Har passerat

Onsdag 15 maj 2024 08:30 - 10:00 A3

Föreläsare: Anne Almqvist, Johan Lindström, Katarina Pihl, Matt X.Richardson, Peter E Johansson, Petra von Heideken Wågert, Tomas Borgegård, Viktoria Zander
Moderator: Peter Kjäll

Spår: Välfärdsteknik

Inledande presentation av Center för välfärdsförändring

Center för välfärdsförändring vid Mälardalens universitet grundades i april 2023 och utgör en plattform/arena för samverkan mellan kommuner, regioner, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Vid centret löser vi tillsammans de utmaningar som krävs för att genomföra förändring inom välfärden, baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter. Vi presenterar här hur vi byggt upp verksamheten på ett nytänkande sätt för att facilitera tvärvetenskap och lärande över sektorsgränser – hur akademin samproducerar kunskap tillsammans med aktörer i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Under uppbyggnaden av centret 2023 har det startats upp flera tvärvetenskapliga pilotprojekt i samverkan med främst offentlig sektor.


Presentation 1 – Helhetsleverans av välfärdstjänster, Vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun

Föreläsare: Johan Lindström, förvaltningschef Eskilstuna kommun, Matt Richardson, forskare Center för välfärdsförändring

Upphandling av hälso- och välfärdsteknik kan vara komplicerat, särskilt om man ska upphandla flera typer av teknik i olika omgångar. Ibland med ett flertal leverantörer inblandade. Vad skulle hända om man upphandlade allt man kunde tänka sig behöva på sikt i ett svep? Det är precis vad Eskilstuna kommun gjorde nyligen. De skaffade en ”helhetsleverantör” av hälso- och välfärdsteknik som ska se till att de har allt de behöver inte bara nu utan även den närmaste 8 åren. Center för välfärdsförändring, Eskilstuna kommun och leverantören kommer att samarbeta runt gemensamma önskade utfall, vilka effekter som faktiskt uppnåtts och hur nyttan för individ och samhälle ska beräknas.

Center för välfärdsförändring ser att detta samarbete är grunden till att säkra ett evidensbaserat arbetssätt. Genom att sprida kunskapsutvecklingen av detta samarbete med hälso- och välfärdsteknik är förhoppningen att det bidrar till att arbetet blir mer vetenskapligt och därmed utvärderingsbart.

Presentation 2 – Innovationsnätverk för Välfärd och Hälsa 2.0, Region Västmanland

Föreläsare: Tomas Borgegård, enhetschef, Region Västmanland, Peter E Johansson, forskare Center för välfärdsförändring

Det finns många förslag och idéer från medarbetare, forskare, invånare, företag om förbättringar som skulle kunna komma hälso- och sjukvården till nytta. Att hitta nya lösningar och arbetssätt, förändra och förbättra behöver ske i högre grad av samverkan mellan olika expertkompetenser inom innovationssystemet. Region Västmanland har beviljats ERUF-finansiering till projektet Innovationsnätverk välfärd och hälsa 2.0. En del i arbetet är att införa nya roller som innovationscoacher inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Center för välfärdsförändring och Region Västmanland kommer bland annat att samarbeta i att utforma den nya rollen. Centret kommer att ge stöd i utbildning och träning av innovationscoacher baserat på tidigare forskning inom innovationsledning i privat och offentlig sektor.

Presentation 3 – Effekter av införande av modern hälso- och välfärdsteknik, Vård- och omsorgsförvaltningen Västerås stad

Föreläsare: Anne Almqvist digitaliseringschef, Västerås stad, Matt Richardson forskare, Center för välfärdsförändring, Viktoria Zander forskare, Center för välfärdsförändring

Leder den hälso- och välfärdteknik som införs till förbättringar för brukare och personal? Under 2023 påbörjades införande av modern hälso- och välfärdsteknik i 13 äldre- och serviceboenden i Västerås. Center för välfärdsförändring och Västerås stad kommer tillsammans att ta reda på om den fysiska tryggheten, hälsan och självständigheten för brukare ökar i jämförelse med innan tekniken infördes. Jämförelser kommer också göras för att se om personalens fysiska tillgänglighet ökar.

Vad innebär det att arbeta tillsammans med en utmaning i Center för välfärdsförändring och vad behöver respektive organisation göra för att forskning och praktik ska komma närmare och underlätta framtida forskningsprojekt.


Center för välfärdsförändring vid Mälardalens universitet,, https://www.mdu.se/samverkan/center-for-valfardsforandring

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningsformat

Annat

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Anne Almqvist

Anne Almqvist Föreläsare

Digitaliseringschef
Vård och omsorgsförvaltningen Västerås stad

I grund och botten är jag sjuksköterska och mitt hjärta kommer alltid att finnas hos kunden/ patienten. Det har gått 20 år sedan jag började arbeta med digitalisering inom vård- och omsorg. Som person är jag drivande, leder gärna arbeten och jag åtar mig nya utmaningar för att förverkliga god verksamhetsutveckling. När vi nu står inför en riktig demografisk utmaning så är det viktigare än någonsin att hitta digitala, långsiktiga lösningar för att se till att underlätta för alla, oavsett om det gäller invånare, verksamhet eller beslutsfattare.

Profilbild för Johan Lindström

Johan Lindström Föreläsare

Förvaltningschef
Vård och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun

Profilbild för Katarina Pihl

Katarina Pihl Föreläsare

Projektledare
Mälardalens universitet

Projektledare för uppbyggnaden av Center för välfärdsförändring. Driver gärna frågor om förändringsledning och har på olika sätt medverkat i den välfärdsförändring som pågår med stöd av hälso- och välfärdsteknikens möjligheter. Har en bred erfarenhet från kommunal och statlig verksamhet samt privata näringslivet vilket bidrar till en god förståelse för de olika perspektiven.

Profilbild för Matt X.Richardson

Matt X.Richardson Föreläsare

Forskare
Center för Välfärdsförändring, Mälardalens universitet

Inom hälso- och välfärdsteknik, vid Center för välfärdsförändring. Jag arbetar främst med policy, implementering, evidens för effektivitet, upphandling, och ersättning.

Profilbild för Peter E Johansson

Peter E Johansson Föreläsare

Universitetslektor
Mälardalens universitet

Docent i innovationsteknik vid avdelningen innovationsledning, akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens universitet.

Profilbild för Petra von Heideken Wågert

Petra von Heideken Wågert Föreläsare

Vetenskaplig ledare
Mälardalens universitet

Professor i fysioterapi och vetenskaplig ledare för Center för välfärdsförändring vid Mälardalens universitet. Forskar inom äldreområdet och utveckling, utvärdering och implementering av hälso- och välfärdsteknik.

Profilbild för Tomas Borgegård

Tomas Borgegård Föreläsare

Enhetschef CIFU Innovation Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning (CIFU)
Region Västmanland

Profilbild för Viktoria Zander

Viktoria Zander Föreläsare

Forskare
Mälardalens universitet

Lektor i hälso- och välfärdsteknik med bakgrund som leg sjukgymnast. Forskare vid Center för välfärdsförändring vid Mälardalens universitet. Undervisar och forskar inom området hälso- och välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv.

Profilbild för Peter Kjäll

Peter Kjäll Moderator

HealthTech Lead - Näringspolitisk Expert
TechSverige

.