Huvudbild för Vitalis 2024
Profilbild för Mer än bara en toalett! Ett framgångsrecept för implementering av smart teknik inom omsorgen.

Mer än bara en toalett! Ett framgångsrecept för implementering av smart teknik inom omsorgen. Har passerat

Onsdag 15 maj 2024 11:30 - 12:00 A3

Föreläsare: Ludvig Eriksson, Susanne Rolfner Suvanto

Spår: Välfärdsteknik

I vården och omsorgen är en av de mest integritetskänsliga situationerna att ge hjälp och stöd vid toalettbesök. För den enskilda liksom för personal handlar det om utsatthet, integritet, autonomi och etisk stress. Det är samtidigt en situation som inte går att undvika – alla behöver gå på toaletten. 


Toalettbesöket är en av de mest privata ögonblicken i en persons liv. I denna sfär av integritet och utsatthet blir badrummet, paradoxalt nog, livets mest betydelsefulla rum. Här prövas kvaliteten på såväl tjänst som produkt. När vi strävar efter att utveckla toalettlösningar som ger ökad kontroll över den mest intima sfären för den enskilda är det tydligt att det krävs mer än en ändamålsenlig produkt. Personalens bemötande och utförande blir avgörande för att produkten ska kunna fylla sin roll på ett meningsfullt sätt.


Att införa smart teknik öppnar också dörren för att samtidigt arbeta med tjänsten – att stärka medarbetarnas kompetens och förmåga i bemötande och genomförande. Det är en unik möjlighet att skapa en helhet där smart teknik och mänsklig interaktion samspelar för att öka tryggheten och värdigheten för den enskilda individen.


För att ytterligare belysa komplexiteten i toalettsituationen och hur tjänst, genomförande och produkt kan vara antingen hinder eller hjälp, tar vi upp aspekten av tidigare trauman. Kvinnan som tidigare i sitt liv utsatts för sexuella övergrepp kan ha en våldsam ångest i samband att främmande händer ska beröra underliv. Men samtidigt kan inte bara en teknisk lösning avhjälpa rädslan utan det krävs ett samspel mellan tjänst och produkt.


Denna föreläsning kommer att ge insikter om hur smart teknik och tjänster, när de används på rätt sätt, kan driva vårdutveckling inom komplexa områden inom vård och omsorg. 

Språk

Svenska

Ämne

Välfärdsteknik

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningsformat

Presentation

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Etik

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Ludvig Eriksson

Ludvig Eriksson Föreläsare

VD, MDV Välfärdsteknik

Profilbild för Susanne Rolfner Suvanto

Susanne Rolfner Suvanto Föreläsare

Verksahemtsansvarig/Delägare, Omvårdnadsinstitutet.

Leg.sjuksköterska inriktning psykiatri/Fil.mag i hälsopedagogik/Fil.kand Historia

- Statlig utredare SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
- Utbildningskoordinator, Sveriges Kommuner och Landsting
- Senior utredare Socialstyrelsen
- Politiskt sakkunnig, Socialdepartementet
- Vårdchef
- Författare till flera böcker om äldre och psykisk ohälsa

Uppdrag som expert/referens i bl.a Nordiska rådets expertgrupp psykisk hälsa, ledmot i ARCs (Aging Research Center) styrgrupp