Header image for Vitalis 2020
Profile image for Gemensamt ramverk för grunddata - en förutsättning för effektivare och säkrare vård och omsorg

Gemensamt ramverk för grunddata - en förutsättning för effektivare och säkrare vård och omsorg Passed

Wednesday August 26, 2020 08:30 - 09:00 Systematiska hälsodata

Lecturer: Rodabe Alavi

Idag saknas en gemensam kvalitetssäkrad och komplett information om verksamheter (tjänster och utbud) och organisationer inom vård och omsorg och som är tillgängliga för medborgare, vård- och omsorgspersonal och tjänstemän. Det försvårar för medborgare att få information om, hitta och att kunna jämföra vård och omsorg. Det är avsaknaden av standardisering av denna typ av grunddata som inte gör det möjligt i dagsläget. Det bidrar också till att informationsutbytet mellan vård och omsorg och statliga myndigheter inte sker på ett effektivt sätt.

Språk

Svenska

Subject

Teknik

Föreläsningssyfte

Övrigt

Nivå

Avancerad

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Välfärdsutveckling
Dokumentation
Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Rodabe Alavi

Rodabe Alavi Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Programansvarig för Nationella gemensamma specifikationer på E-hälsomyndigheten.