Profilbild för Rodabe Alavi

Rodabe Alavi Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

Gemensamt ramverk för grunddata - en förutsättning för effektivare och säkrare vård och omsorg

Onsdag 08:30 - 09:00 Systematiska hälsodata

Programansvarig för Nationella gemensamma specifikationer på E-hälsomyndigheten.

Personlig presentation
Rodabe Alavi har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektorn. Programansvarig för regeringsuppdraget, Nationella gemensamma specifikationer på E-hälsomyndigheten. Har också ansvarat för förstudien, ramverk för grunddata inom vård och omsorg, GIMVO (Gemensam informationsmodell för verksamhet och organisation).