Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digitaliseringslyftet

Digitaliseringslyftet Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 16:00 - 16:30 Förändringsledning

Föreläsare: Boel Mörck, Britt-Marie Zaman

Med insatser som Digitaliseringsrond, IT-kiosk och APT-material (nu 3.0) vill vi samla oss och inspirera och styra mot en ökad digital medvetenhet. På kort tid har vi med interna resurser gjort ett flertal insatser för att öka den digitala medvetenheten hos våra medarbetare. Insatserna har lett till exempelvis att på 3 månader lett till en ökad användning av 1177 vårdguidens etjänster från 40% -> 95% av Sahlgrenska Universitetssjukhuset 219 enheter nu erbjuder de av regionen beslutade relevanta bastjänsterna. Användningen av övriga verktyg för digitala invånartjänster byggs succesivt upp och ett stort sug och intresse har utvecklats hos organisationens chefer och medarbetare att fortsätta driva digitala arbetssätt för att öka patienters möjlighet till en patientdriven vård och samtidigt en administrativ förenkling för vården.
Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Boel Mörck

Boel Mörck Föreläsare

Sjukhusledning/Medicinsk Informationsdirektör/Områdeschef/Överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Boel Mörck är Medicinsk Informationsdirektör, Områdeschef på område 2 samt överläkare i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Hon arbetar med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och leder nu SUs digitala transformation, som innefattar #Digitaliseringslyftet, #FVM, och digitala invånartjänster.

Profilbild för Britt-Marie Zaman

Britt-Marie Zaman Föreläsare

Sjukhusledning/Verksamhetschef/Klinikchef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Britt-Marie Zaman är Utvecklingschef på ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets områden och har ett stort fokus på digitalisering för att få till en patientdriven vård och en administrativ förenkling i hela förvaltningen med hjälp av förändrade arbetssätt och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.