Profilbild för Boel Mörck

Boel Mörck Föreläsare

Sjukhusledning/Medicinsk Informationsdirektör/Områdeschef/Överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Föreläsare för

Digitaliseringslyftet

Onsdag 16:00 - 16:30 Förändringsledning

Boel Mörck är Medicinsk Informationsdirektör, Områdeschef på område 2 samt överläkare i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Hon arbetar med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och leder nu SUs digitala transformation, som innefattar #Digitaliseringslyftet, #FVM, och digitala invånartjänster.

Personlig presentation
Boel Mörck är Medicinsk Informationsdirektör, Områdeschef på område 2 samt överläkare i reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Hon arbetar med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och leder nu SUs digitala transformation, som innefattar #Digitaliseringslyftet, #FVM, digitala invånartjänster och ESF-projektet #DigITSU