Profilbild för Britt-Marie Zaman

Britt-Marie Zaman Föreläsare

Sjukhusledning/Verksamhetschef/Klinikchef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Föreläsare för

Digitaliseringslyftet

Onsdag 16:00 - 16:30 Förändringsledning

Britt-Marie Zaman är Utvecklingschef på ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets områden och har ett stort fokus på digitalisering för att få till en patientdriven vård och en administrativ förenkling i hela förvaltningen med hjälp av förändrade arbetssätt och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Personlig presentation
Utvecklingschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset.