Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Sanktionerad specialisering - vad är det?

Sanktionerad specialisering - vad är det? Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:00 - 13:30 Systematiska hälsodata

Föreläsare: Anders Thurin

För att hantera komplicerade medicinska begrepp behöver de beskrivas med sina kännetecken, och för att göra detta i IT-system behöver man välja kännetecken ur begränsade urval, anpassat till området man beskriver. Sanktionerad specialisering innebär att formulera regler för i vilka dimensioner man vill kunna specialisera begrepp i ett visst sammanhang. En metod för att göra detta har definierats i internationella standarddokument och tillämpats i andra standarder. 

Språk

Svenska

Ämne

Beslutstöd

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Avancerad

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)

Nyckelord

Innovativ/forskning
Dokumentation
Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Anders Thurin

Anders Thurin Föreläsare

Läkare
NÄL

Läkare, med lång verksamhet inom forskning och standardisering inom området medicinsk terminologi. Styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare i SFMI.