Header image for Vitalis 2020
Profile image for Sanktionerad specialisering - vad är det?

Sanktionerad specialisering - vad är det? Passed

Tuesday August 25, 2020 13:00 - 13:30 Systematiska hälsodata

Lecturer: Anders Thurin

För att hantera komplicerade medicinska begrepp behöver de beskrivas med sina kännetecken, och för att göra detta i IT-system behöver man välja kännetecken ur begränsade urval, anpassat till området man beskriver. Sanktionerad specialisering innebär att formulera regler för i vilka dimensioner man vill kunna specialisera begrepp i ett visst sammanhang. En metod för att göra detta har definierats i internationella standarddokument och tillämpats i andra standarder. 

Språk

Svenska

Subject

Beslutstöd

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Avancerad

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)

Nyckelord

Innovativ/forskning
Dokumentation
Information/myndighet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Lecturers

Profile image for Anders Thurin

Anders Thurin Lecturer

Läkare
NÄL

Läkare, med lång verksamhet inom forskning och standardisering inom området medicinsk terminologi. Styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare i SFMI.