Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Humanoida robotar i vården av äldre människor

Humanoida robotar i vården av äldre människor Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 16:30 - 17:00 Kommun - införande

Föreläsare: Linda Nyholm, Malin Andtfolk

År 2030 kommer mer än 15% av världsbefolkningen ha en ålder på 65 år eller äldre. Den ökande åldrande befolkningen i kombination med begränsade vårdresurser har lett till att många länder har övervägt nya möjligheter, så som humanoida robotar och artificiell intelligens i vården av äldre människor. Syftet med studien var därför att identifiera hur humanoida robotar har använts i vården av äldre människor, samt vilka fördelar och nackdelar som associerades med användningen. Som metod användes scoping review enligt Arksey and O´Malleys riktlinjer. Den systematiska sökningen utfördes på datatbaserna PubMed, Cinahl, Google och Google scholar mellan år 2013-2019. Studien är baserad på PRISMA-ScR riktlinjer. 12 studier inkluderas i resultatet och delades in i fyra kategorier baserade på hur humanoida roboten har använts i vården av äldre människor; stött vardagen, gett interaktion, underlättat kognitiv träning och underlättat fysisk träning. Det finns potential för humanoida roboten att bli accepterad som en kompanjon för äldre människor, men tekniska problem och att det upplevda nöjet kunde sjunka över tiden, var en återkommande nackdel.Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Avancerad

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Innovativ/forskning
Användbarhet
Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Linda Nyholm

Linda Nyholm Föreläsare

Linda Nyholm är forskare och lärare vid Åbo Akademi universitet. Hennes forskningasområde är bland annat vårdandets etik och välfärdteknologi.

Profilbild för Malin Andtfolk

Malin Andtfolk Föreläsare

Doktorand
Åbo Akademi universitet

Malin Andtfolk är doktorand på Åbo Akademi universitet. Hennes forskningområde är hälsoteknologi och robotik.