Malin Andtfolk Föreläsare

Doktorand
Åbo Akademi universitet

Föreläsare för

Humanoida robotar i vården av äldre människor

Tisdag 16:30 - 17:00 Kommun - införande

Malin Andtfolk är doktorand på Åbo Akademi universitet. Hennes forskningområde är hälsoteknologi och robotik.

Personlig presentation

Malin Andtfolk är doktorand på Åbo Akademi universitet. Hennes forskningområde är hälsoteknologi och robotik.