Profilbild för Linda Nyholm

Linda Nyholm Föreläsare

Föreläsare för

Humanoida robotar i vården av äldre människor

Tisdag 16:30 - 17:00 Kommun - införande

Linda Nyholm är forskare och lärare vid Åbo Akademi universitet. Hennes forskningasområde är bland annat vårdandets etik och välfärdteknologi.

Personlig presentation
Linda Nyholm är forskare och lärare vid Åbo Akademi universitet. Hennes forskningasområde är bland annat vårdandets etik och välfärdteknologi.