Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Precisionsmedicin i svensk sjukvård: möjlighter och utmaningar

Precisionsmedicin i svensk sjukvård: möjlighter och utmaningar Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:00 - 14:00 Precisionsmedicin

Föreläsare: Lena Morgan, Per Sikora

Svensk sjukvård står inför ett paradigmskifte i hur diagnostik bedrivs inom cancer, mikrobiologi och ovanliga sjukdomar. Ny teknik erbjuder möjligheter till individanpassade behandlingar som kan minska bieffekter och lidande, öka effektiviteten och samtidigt reducera kostnaderna för nya läkemedel, så kallad precisionsmedicin. För att svenska medborgare ska kunna dra nytta av denna nya typ av diagnostik krävs nya strukturer inom sjukvården, klargörande av legala gråzoner samt en nationell ansats i hur diagnostik bedrivs. Genomic Medicine Sweden är sveriges nationella projekt för införande av precisionsmedicin i svensk sjukvård. GMS samlar sju universitetssjukhus och sju universitet i samverkan för att säkerställa en god och jämlik vård. Presentationen handlar om genetik och precsionsmedicin och beskriver GMS upplägg och uppgifter, problematiken och utmaningen med regionalisering, datadelning och kombinering av genomikdata med annan data. Även pågående internationell standardisering (ISO) inom genomics informaticsområdet beskrivs.

Språk

Svenska

Ämne

Precisionsmedicin

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Etik

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Lena Morgan

Lena Morgan Föreläsare

Projektledare på Svenska Institutet för standarder. Till professionen leg biomedicinskanalytiker med erfarenhet från klinisk bakteriologi, patientnäraanalysverksamhet, handledning av studenter, professionsutveckling på Vårdförbundet och nationell extern kvalitetssäkring av laboratoriemedicin på Equalis. Jag har även arbetat med professionsutveckling globalt som ordförande i IFBLS och inom Europa som deltagare i EPBS.

Profilbild för Per Sikora

Per Sikora Föreläsare

Chair of Informatics and Infrastructure
Genomic Medicine Sweden

Head of Bioinformatics at Sahlgrenska University Hospital. Head of Facility for the translational research facility Clinical Genomics Gothenburg at SciLife labs and Chair of Informatics and Infrastructure for the national precision medicine project Genomic Medicine Sweden.