Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digital plattform för prevention och mätning av psykisk hälsa och välbefinnande

Digital plattform för prevention och mätning av psykisk hälsa och välbefinnande Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 08:30 - 09:15 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Camilla Evensson

Camilla Evensson och Jessica Dagman, RISE presenterar tillsammans med Rickard Broddvall, Region Stockholm det partnerskap och samarbete som inletts mellan RISE och Region Stockholm, samt den prototyp kring en digital plattform som jobbats fram. Därefter hålls en digital paneldiskussion med Daniel Forslund (L) och Susanne Nordling (Mp) Region Stockholm.


En digital plattform som fungerar som en gemensam ingång för invånare till kvalitetssäkrade digitala främjande hälsotjänster, utanför hälso- och sjukvårdsområdet, som främjar psykisk hälsa och välbefinnande och förebygger psykisk ohälsa. Tydliggöra och optimera bästa tänkbara utbud samlat, och vara nåbart av olika samhällsaktörer såsom befolkningen själva, skolor, civilsamhälle etc. Plattformen ska ge möjlighet till relevant uppföljning av data för kunskap om psykisk hälsa hos invånare och i vilken mån tillgängliga tjänster bidrar till förbättrade utfall vad gäller välbefinnande. Vidare ska plattformen möjliggöra att leverantörerna som finns på plattformen får ekonomisk ersättning utifrån data om användande och utfall (för en viss population), snarare än från t.ex. antal genomförda insatser/tjänster.

Språk

Svenska

Ämne

Hälsotjänster

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Innovativ/forskning
Appar

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Camilla Evensson

Camilla Evensson Föreläsare

Projektledare
RISE

Camilla jobbar som projekt- och innovationsledare inom området psykisk hälsa och välbefinnande i RISE. Hon har en bakgrund som entreprenör och har drivit flera företag under många år. De senaste tio åren har hon bl a jobbat med att bygga och utveckla innovationslab och testmiljöer inom hälso- och sjukvården. I denna kontext har hon också initierat och utvecklat nationella och internationella användardrivna innovationsprojekt och format tvärsektoriella samarbeten genom breda partnerskap från användare till policy, med ett fokus på komplexa samhällsutmaningar och systeminnovation.