Profilbild för Camilla Evensson

Camilla Evensson Föreläsare

Projektledare
RISE

Föreläsare för

Digital plattform för prevention och mätning av psykisk hälsa och välbefinnande

Onsdag 08:30 - 09:15 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Personlig presentation
Camilla jobbar som projekt- och innovationsledare inom området psykisk hälsa och välbefinnande i RISE. Hon har en bakgrund som entreprenör och har drivit flera företag under många år. De senaste tio åren har hon bl a jobbat med att bygga och utveckla innovationslab och testmiljöer inom hälso- och sjukvården. I denna kontext har hon också initierat och utvecklat nationella och internationella användardrivna innovationsprojekt och format tvärsektoriella samarbeten genom breda partnerskap från användare till policy, med ett fokus på komplexa samhällsutmaningar och systeminnovation.