Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Paneldebatt kring att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Paneldebatt kring att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:30 - 12:00 Vård på distans

Moderator: Tobias Nilsson
Paneldeltagare: Marie Morell, Nil Dizdar Segrell, Patrick Vigren

Denna paneldiskussion är kopplat och ska ses i anslutning till programpunkt 

Att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

som är ett praktiskt exempel på ett nytt arbetssätt inom Parkinsonbehandling där videoteknik används mellan olika vårdenheter för att optimera kunskapsöverföring, tillgänglighet, effektivare vård och ökad patientnytta. Arbetet initierades 2014 i projektform mellan neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationsplatsen på KS tillsammans med läkemedelsföretaget AbbVie. Ett ytterligare exempel på innovativt arbetssätt är ParkinsonHome där patienten får sin läkemedelsbehandling inställd i hemmet istället för att vara inneliggande på vårdavdelning. Med hjälp av videokommunikation mellan läkare, specialistsjuksköterska och patient – vid en eller flera tillfällen om dagen, kan själva dosinställningen av läkemedlet göras i hemmet. Detta arbetssätt har visat sig vara både tidseffektivt och säkert. På neurologiska kliniken i Linköping har man implementerat bägge dessa arbetssätt med syfte att effektivisera vårdprocesserna och säkerställa rätt vård i rätt tid till rätt patient, samt att öka samverkan mellan universitets och regionsjukhus. Erfarenheter av dessa innovativa arbetssätt kommer att belysas samt hur det effektiviserat vårdprocesserna samt hur värde har skapats för beställare, vårdgivare samt för patienten. Panelen kommer utifrån olika perspektiv att diskutera vinster med att införa nya innovativa arbetssätt via modern teknik. Hur kan vi bli bättre på att lära oss av de goda exempel som finns? Hur ska vi gå tillväga för att sprida goda exempel. 

Språk

Svenska

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Personcentrering
samverkan över organisationsgränser
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Tobias Nilsson

Tobias Nilsson Moderator

Bitr sjukhusdirektör
Sjukhusen i väster (Västra Götalandsregionen)

Tobias Nilsson arbetar som biträdande sjukhusdirektör för sjukhusen i väst i Västra Götalandsregionen. Tidigare chefsstrateg i Västra Götalandsregionen med fokus på Omställningen av hälso- och sjukvården som ett enigt regionfullmäktige beslutat om. Hans drivkraft är att skapa värde för de vi är till för givet de tillgängliga resurserna. För att göra det behöver vi bl.a. bli bättre på att nyttja nya lösningar men även på att följa upp och sprida det som fungerar väl. Tidigare har han jobbat som avdelningschef i Stockholms landsting, politiskt sakkunnig åt Göran Hägglund på Socialdepartementet och före det som tjänsteman på Finansdepartementet. Disputerad vid Stockholms universitet i med en avhandling i nationalekonomi om politisk ekonomi.

Profilbild för Marie Morell

Marie Morell Paneldeltagare

Oppositionsråd (M) Region Östergötland/Ordförande Sjukvårdsdelegationen SKR
Region Östergötland/SKR

Marie Morell är oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland. Marie är även ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (Skandionkliniken) och ledamot av Inera.

Profilbild för Nil Dizdar Segrell

Nil Dizdar Segrell Paneldeltagare

Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Nil Dizdar Segrell är överläkare och docent i neurologi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har varit teamansvarig och biträdande samt tillförordnad verksamhetschef och är nu forskningsansvarig. Hon har 30 års erfarenhet av Parkinsons sjukdom och dess behandling men bedriver också egen forskning inom området.

Patrick Vigren Paneldeltagare

Head of Department of Neurology
Universitetssjukhuset i Linköping

Läkarexamen från Karolinska Institutet. Specialistutbildning i neurokirurgi på Universitetssjukhuset i Linköping, inriktning i kirurgi för hjärntumörer och epilepsi. Verksamhetschef för Neurologiska Kliniken i Linköping sedan 2012. Utsedd till Framtidens ledare i sjukvården 2013. Disputerad i neurologi vid Linköpings Universitet. Ledamot av Nationella Programområdet Nervsystemets Sjukdomar.