Profilbild för Nil Dizdar Segrell

Nil Dizdar Segrell Föreläsare

Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Föreläsare för

Att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Onsdag 11:00 - 11:30 Vård på distans

Nil Dizdar Segrell är överläkare och docent i neurologi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har varit teamansvarig och biträdande samt tillförordnad verksamhetschef och är nu forskningsansvarig. Hon har 30 års erfarenhet av Parkinsons sjukdom och dess behandling men bedriver också egen forskning inom området.

Paneldeltagare för

Paneldebatt kring att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Onsdag 11:30 - 12:00 Vård på distans

Nil Dizdar Segrell är överläkare och docent i neurologi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har varit teamansvarig och biträdande samt tillförordnad verksamhetschef och är nu forskningsansvarig. Hon har 30 års erfarenhet av Parkinsons sjukdom och dess behandling men bedriver också egen forskning inom området.

Personlig presentation
Nil Dizdar Segrell är överläkare och docent i neurologi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hon har varit teamansvarig och biträdande samt tillförordnad verksamhetschef och är nu forskningsansvarig. Hon har 30 års erfarenhet av Parkinsons sjukdom och dess behandling men bedriver också egen forskning inom området.