Patrick Vigren Paneldeltagare

Head of Department of Neurology
Universitetssjukhuset i Linköping

Paneldeltagare för

Paneldebatt kring att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Onsdag 11:30 - 12:00 Vård på distans

Läkarexamen från Karolinska Institutet. Specialistutbildning i neurokirurgi på Universitetssjukhuset i Linköping, inriktning i kirurgi för hjärntumörer och epilepsi. Verksamhetschef för Neurologiska Kliniken i Linköping sedan 2012. Utsedd till Framtidens ledare i sjukvården 2013. Disputerad i neurologi vid Linköpings Universitet. Ledamot av Nationella Programområdet Nervsystemets Sjukdomar.

Personlig presentation
Läkarexamen från Karolinska Institutet. Specialistutbildning i neurokirurgi på Universitetssjukhuset i Linköping, inriktning i kirurgi för hjärntumörer och epilepsi. Verksamhetschef för Neurologiska Kliniken i Linköping sedan 2012. Utsedd till Framtidens ledare i sjukvården 2013. Disputerad i neurologi vid Linköpings Universitet. Ledamot av Nationella Programområdet Nervsystemets Sjukdomar.