Huvudbild för Vitalis 2020

Lyckas med att transformera arbetssätt: internetbehandling i Östergötland Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 16:30 - 17:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Joakim Ekberg

Problemet med "implementering" av nya verktyg i hälso- och sjukvård: Hälso- och sjukvård "drabbas" av ny teknik, nya statsbidrag, nya lagar och nya riktlinjer som alla ska implementeras i en redan ansträngd verksamhet. Utöver detta ska alla befintliga system underhållas som används för journalföring, videokontakter, webbtidböcker. Konsekvensen blir "what's in i for me" där det är otydligt varför ju denna leverans ska implementeras, vilket medför långsam implementering, inte minst eftersom huvudsatsningen ligger på riggning och planering, och inte på att stödja nya sätt att arbete tillsammans med professionen. Genom att använda designmetodik i implementering, ligger förarbetet inte på att "planera" och "rigga" ett nytt system, utan på att förstå målgruppens kontext och behov, och identifiera möjligheter och hinder i nya sätt att arbeta på.

Språk

Svenska

Ämne

Implementering

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Joakim Ekberg Föreläsare

Joakim Ekberg jobbar med designmetodik för att transformera arbetssätt i hälso- och sjukvården inom digitalisering och folkhälsa