Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Att tillämpa artificiell intelligens inom kunskapsstöd om läkemedel

Att tillämpa artificiell intelligens inom kunskapsstöd om läkemedel Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:30 - 12:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Föreläsare: Hanna Justad, Linnéa Karlsson Lind

Janusmed är flera kunskapsstöd som tillhandahålls av Region Stockholm för att främja säker läkemedelsanvändning inom områdena amning, fosterpåverkan, interaktioner, riskprofil, njurfunktion samt kön & genus. Kunskapsstöden finns tillgängliga på webben, janusinfo.se, och är även delvis integrerade i olika journalsystem. Innovationsprojektet syftade till att kartlägga förutsättningarna för att tillämpa datadrivna metoder, inklusive artificiell intelligens (AI), vid insamling av kunskap från olika informationskällor till Janusmed, t ex från vetenskapliga publikationer, relevanta källdokumentationer om läkemedel, etc. Kartläggningen innefattar datamängder, AI-metoder, tillämpningar, infrastruktur och kompetensbehov. För att illustrera nyttan av datadrivna metoder demonstreras även hur AI-modeller kan användas för att representera ett stort antal vetenskapliga artiklar m a p semantiskt innehåll.

Språk

Svenska

Ämne

AI

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Innovativ/forskning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Hanna Justad

Hanna Justad Föreläsare

Region Stockholm

Apotekare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Linnéa Karlsson Lind Föreläsare

Apotekare, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm