Profilbild för Hanna Justad

Hanna Justad Föreläsare

Region Stockholm

Föreläsare för

Att tillämpa artificiell intelligens inom kunskapsstöd om läkemedel

Onsdag 11:30 - 12:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Apotekare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Personlig presentation
Apotekare och objektspecialist för Janusmed interaktioner, riskprofil samt njurfunktion. Tillhör gruppen Kunskapsstjänster läkemedel på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm