Linnéa Karlsson Lind Föreläsare

Föreläsare för

Att tillämpa artificiell intelligens inom kunskapsstöd om läkemedel

Onsdag 11:30 - 12:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Apotekare, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Personlig presentation
Apotekare, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm