Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Digitaliseringsambassadörer - ett framgångsrecept?

Digitaliseringsambassadörer - ett framgångsrecept? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 10:30 - 11:00 Kommun - införande

Föreläsare: Petra Lindström
Paneldeltagare: Jane Vild, Malin Karlsson, Nina Pour, Pernilla Espling Ek

Hur kan man göra för att fånga upp medarbetarnas osäkerhet, erfarenhet och utvecklingsidéer när nya digitala lösningar införs i verksamheten? Varför finns inte coacher i digitalisering? I syfte att underlätta och stötta den digitala utvecklingen har två kommuner i Halland (Kungsbacka och Laholm) valt att satsa på digitaliseringscoacher/digitaliseringsombud. Coacherna/ombuden ska kunna möta sina kollegor i diskussioner kring digitalisering, inspirera och hjälpa till i förändringsprocessen. Är detta ett framgångsrecept för att möta utmaning med att implementera digitala lösningar i vård och omsorg? Hur ser medarbetarna själva på deras roll och sin funktion på arbetsplatsen? Digitaliseringsambassadörerna låter dig inspireras och kommer även dela med sig av lärdomar, erfarenheter och reflektioner kring deras uppdrag och den utbildning de får genom ESF-projektet Digga Halland.

Om Digga Halland: https://hh.se/diggahalland

Slutkonferens 26 november: https://hh.se/samverkan/kompetensutveckling/digga-halland/dela-digga-halland.html


Språk

Svenska

Ämne

Förändringsledning

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Kommun
Användbarhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Petra Lindström

Petra Lindström Föreläsare

Digga Halland, Högskolan i Halmstad

Nina Pour och Pernilla Espling-Ek är digitaliseringscoacher i Kungsbacka kommun. Jane Vild och Malin Karlsson är digitaliseringsombud i Laholms kommun. I projektet Digga Halland har dessa individer arbetat med samma saker, fast på olika sätt - att som medarbetare inspirera och vara ambassadörer för digitaliseringen. Med olika professioner och erfarenheter i bagaget leder detta möte till ett spännande utbyte och intressant diskussion.

Läs mer om projektet Digga Halland: https://hh.se/diggahalland

Jane Vild Paneldeltagare

Malin Karlsson Paneldeltagare

Nina Pour Paneldeltagare

Pernilla Espling Ek Paneldeltagare