Header image for Vitalis 2020
Profile image for Vitalis TV-studio

Vitalis TV-studio Passed

Tuesday August 25, 2020 12:30 - 13:00 1. Live

Lecturers: Agneta Karlsson, Hanna Svensson

Seminarietyp

Livesändning

Lecturers

Profile image for Agneta Karlsson

Agneta Karlsson Lecturer

Generaldirektör
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Jag är sedan i december generaldirektör på TLV. Jag har en bakgrund som statssekreterare på Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet. Jag har också arbetat inom läkemedelsbranschen under fyra år. Jag drivs av att tillsammans med andra samarbeta för att nå kloka lösningar för både organisationer och samhälle. Genom att snabbt utvärdera nya läkemedel och medicintekniska produkter kan innovationer tas till vara, patienter få god behandling till rimliga kostnader. För det krävs nära samverkan med patienter, industri, myndigheter och regioner.

Profile image for Hanna Svensson

Hanna Svensson Lecturer

Hanna Svensson är spetspatient och ingenjör. Hon har varit patient med flera olika kroniska sjukdomar i 30 år. Hon kombinerar sin profession som ingenjör med sina patienterfarenheter för att utveckla vården, både egenvården och hälso- och sjukvården. Som patient har hon fokus på effektiv och bra egenvård, men också hur man samarbetar med sjukvårdsproffesionerna för att på så sätt skapa nytta för både individ och organisation .