Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Implementera ICNP i journalen

Implementera ICNP i journalen Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 15:30 - 16:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Föreläsare: Karin Nilsson, Nina Karlsson

Sjuksköterskors upplevelser av att ha infört ICNP i omvårdnadsdokumentationen i den elektroniska patientjournalen. Språket har blivit strukturerat tydligt och lättförståeligt. Skapar tydlighet mellan olika vårdspecialiteter, man förstår vad är dokumenterat. I Region Uppsala är vi bland de första i landet som har infört INCP i hela omvårdnadsprocessen. Termerna finns i de standardiserade vårdplanerna inom olika specialiteter samt även i de vårdplaner som är individuella som har förslag till omvårdnadsdiagnoser och åtgärder. Införandet av INCP är ett förarbete för att i framtiden få ett kvalitetsmått på omvårdnad. Förut så var det bara två sjuksköterskor efter en viss operation, men med ICNP så lyfts omvårdnaden fram och det kan innebära att det behövs mera sjuksköterskor efter en specifik operation även där det medicinska förloppet har varit glatt. ICNP tydliggör även det förebyggande arbetet vid svåra diagnoser och höjer därmed patientsäkerheten.

Språk

Svenska

Ämne

Sjuksköterskans och barnmorskans år

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Dokumentation
Patientsäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Karin Nilsson

Karin Nilsson Föreläsare

Projektledare
Lasarettet i Enköping

Jag arbetar som verksamhetsutvecklare vid Lasarettet i Enköping.
I mitt uppdrag ingår exempelvis:
- Utbildning i hur man dokumenterar i patientjournal
-Stöd vid framtagning av journalmallar och vårdplaner/standardiserade vårdplaner i journalsystemet
-Regionalt arbete med termer/begrepp och utveckling när det gäller dokumentation i
patientjournal
-Projektledning
Profilbild för Nina Karlsson

Nina Karlsson Föreläsare

Vårdutvecklare
Akademiska sjukhuset

Är sjuksköterska med magisterexamen inom vårdvetenskap och arbetar som vårdutvecklare på Akademiska sjukhuset.
Ett av mina uppdrag är vårddokumentation. Min roll är att vara ett stöd vid framtagning av journalmallar och vårdplaner i journalsystem. Inom region Uppsala samarbetar vi med termer/ begrepp och utveckling inom vårddokumentation.