Profilbild för Nina Karlsson

Nina Karlsson Föreläsare

Vårdutvecklare
Akademiska sjukhuset

Föreläsare för

Implementera ICNP i journalen

Onsdag 15:30 - 16:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Personlig presentation
Är sjuksköterska med magisterexamen inom vårdvetenskap och arbetar som vårdutvecklare på Akademiska sjukhuset.
Ett av mina uppdrag är vårddokumentation. Min roll är att vara ett stöd vid framtagning av journalmallar och vårdplaner i journalsystem. Inom region Uppsala samarbetar vi med termer/ begrepp och utveckling inom vårddokumentation.